Regió 7

Redueixen el colesterol, afa- voreixen el trànsit intesti- nal, van bé per a la diabetis, l’anèmia, els problemes de còlon, també són bons per al creixe- ment, són anticancerígens, diürè- tics, van bé als hipertensos i són

un bons reconstituents. Què més es pot demanar? Que siguin bons, i ho són. Aquestes són les virtuts dels cigrons. A l’altre cantó de la balança només trobarem que cal mastegar-los bé per estalviar-se problemes digestius. I això venia a tomb de la Festa del Cigronet, que se celebra avui a la capital de lA’ noia.Laveritatésquealaco- marca li ha costat força trobar al- gun ingredient culinari caracterís- tic, amb cert joc i èxit, però sem- bla que finalment l’ha trobat. Ningú no nega el joc i les varietats culinàries del producte, i el seu èxit es va construint de mica en mica, fent boca orella i amb actes com el d’avui. Més invents com aquest hi hauria d’haver!

Sort i bon profit!